കിരീട നേട്ടം

13 വർഷത്തിലധികം അനുഭവപരിചയം, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു വിതരണക്കാരനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി.നിലവിൽ, ക്രൗൺ കേസ് 5,300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, 300-ലധികം ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങൾ, അഞ്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഏകദേശം 200 ജീവനക്കാർ, കൂടാതെ പ്രതിദിനം 20,000 കഷണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് ചിട്ടയുള്ളതാണ്.നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിൽ മോൾഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, ലാമിനേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, ഫോർമിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, തയ്യൽ വകുപ്പ്, റാപ്പിംഗ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ്, ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് തുടങ്ങി 10-ലധികം വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.വിവിധ വകുപ്പുകൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നു.മസ്തിഷ്കപ്രക്രിയ നടത്തുകയും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉൽപ്പാദന ശേഷി

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർ ആൻഡ് ഡി വകുപ്പ്
കട്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്
ട്രക്ക് പരിശോധന മുറി
തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക